นวัตกรรม 5 ส ที่ใส่เชือกสำหรับมัดซองสำเนาข้อสอบ

 

ที่ใส่เชือกสำหรับมัดซองใส่ซองสำเนาข้อสอบ ประดิษฐ์จากลังกระดาษ A4 เจาะช่องให้ปลายเชือกโผล่มาเพื่อสะดวกในการดึงเชือกมาใช้งานผลงานของ คณะทำงานผลิตสำเนาข้อสอบงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *