นวัตกรรม 5 ส ที่วาง External

 

ที่วาง External ผลงานของคุณไกรศร สายวารี ดัดแปลงจากวัสดุเหลือใช้คือโฟมกันกระแทก

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *